O nas

Firma DKM Grzegorz Koseła Firma Szkoleniowa BHP i P.POŻ jest firmą szkoleniowo-doradczą w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. Rozpoczeliśmy naszą działalność w styczniu 2018 r. Uzyskaliśmy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych i Wpis do Bazy Usług Rozwojowych.
Od tego momentu profesjonalnie zajmujemy się
• organizacją i prowadzeniem szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP i P.POŻ dla wszystkich grup zawodowych;
• kompleksową obsługą firm w zakresie BHP i P.POŻ;
• organizacją i prowadzeniem szkoleń na wszystkie typy wózków widłowych;
• organizacją i prowadzeniem szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;
• tworzeniem wymaganej dokumentacji;
• oceną ryzyka zawodowego;
• audytowaniem stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
• pozyskiwaniem funduszy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze środków publicznych;
• legalizacją i konserwacją podręcznego sprzętu gaśniczego;
• prowadzeniem postępowań powypadkowych;
• opracowywaniem instrukcji oraz procedur z zakresu BHP i P.POŻ.;
• szkoleniami z zakresu SEP.

W naszej ofercie posiadamy kursy i szkolenia BHP i P.POŻ odbywające się online, które są przeznaczone zarówno dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, jak i dla pracowników oraz szkolenia na stanowiskach administracyjno – biurowych. Dużą zaletą szkoleń online jest fakt, iż od uczestnika zależy, ile czasu poświęci na dane szkolenie. Niektóre osoby kończą szkolenie tego samego dnia, innym z kolei zajmuje to więcej czasu. To kursant decyduje ile czasu poświęci na szkolenie.
Każda osoba, która dany kurs lub szkolenie ukończy z pozytywnym wynikiem, otrzyma zaświadczenie o ukończonym szkoleniu okresowym.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleń BHP i P.POŻ online.

Dziękuję za zaufanie i życzę miłej współpracy

Z wyrazami szacunki

Grzegorz Koseła – właściciel